Marlene Dumas hield 48ste Huizingalezing

Op vrijdag 6 december hield beeldend kunstenaar Marlene Dumas de 48ste Huizingalezing. In de Pieterskerk in Leiden heeft Dumas een rede gehouden met als titel ‘Het Onverantwoordelijke Gebaar – of ga terug naar waar jij vandaan komt’. Dumas’ lezing ging over gedachten en verschijnselen die zich opdringen wanneer gesproken wordt over beeldende kunst: begrippen zoals oorsprong, cultuur, vrijheid en censuur. En over de onontkoombare relatie tussen beeld en woord.

De lezing ter nagedachtenis van historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945) wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en sinds 2014 ook door Elsevier Weekblad. De lezing heeft een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp.

De publicatie van de lezing is verkrijgbaar via Elsevier Weekblad.